key (1)

võti

olemus
mehaaniline, elektrooniline või virtuaalne pääsuvahend,
näiteks krüptovõti, sortimisvõti, otsinguvõti
Wiktionary:
1. an object designed to open and close a lock
3. a crucial step or requirement
15. (databases) in a relational database, a field used as an index into another table (not necessarily unique)

https://en.wikipedia.org/wiki/Lock_and_key

krüptograafias
ISO/IEC 11770, 13888, 18033 jm:
märgijada, mis juhib krüptograafilise teisenduse operatsioone, näiteks krüpteerimist, dekrüpteerimist, krüptokontrolli funktsiooni arvutamist, signatuuri arvutamist, signatuuri kontrolli
= sequence of symbols that controls the operation of a cryptographic transformation (e.g., encryption, decryption, cryptographic check function computation, signature generation, or signature verification)
https://en.wikipedia.org/wiki/Key_(cryptography)

https://info.townsendsecurity.com/definitive-guide-to-encryption-key-management-fundamentals

https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_cryptographic_keys

vt ka
- aktiveerimisvõti
- alamvõti
- alusvõti
- andmevõti
- ankurvõti
- API võti
- asümmeetriline võtmepaar
- asümmeetrilise võtmepaari generaator
- autentimisvõti
- avalik alusvõti
- avaliku võtme taristu, PKI
- avaliku võtme teave
- avaliku võtmega krüptograafia
- avalik võti
- avatekstvõti
- dekrüpteerimisvõti
- Diffie ja Hellmani võtmekehtestus
- domeenivõtmega meil, DKIM
- efemeervõti
- efemeervõtmega DH
- elektronvõti
- grupialusvõti
- hetkvõtišiffer
- hetkvõtmega krüpteerimine
- hetkvõtmega krüptograafia
- hulgilitsentsivõti
- hulgitootevõti
- identiteedipõhine võtmekapselduse mehhanism
- individuaalne võtmeuuendus
- individuaalvõti
- jaosvõti
- kaardihaldusvõti
- kasutusvõti
- kaudne võtme autentimine olemilt A olemile B
- krüpteerimine avaliku võtmega
- krüpteerimisvõti
- krüptovõti
- levivõti
- lokaliseerimisvõti
- loogiline võtmehierarhia
- loogiline võtmestruktuur
- must võti
- n-bitine võti
- nutivõti
- nõrk võti
- olemi x eellasvõti
- otsene võtme autentimine olemilt A olemile B
- paroolipõhine võtmetalong
- peavõti
- perioodiline võtmeuuendus
- primaarvõti
- privaatvõti
- privaatvõtmealgoritm
- privaatvõtmegeneraator
- puhtvõtmeline rünne
- punane võti
- pääsuvõti
- püsivõtmega DH
- rahandusvõti
- raundivõti
- salajane alusvõti
- salajane võti
- salajase võtmega krüptograafia
- seansivõti
- signeerimisvõti
- sisukrüpteerimisvõti
- sisuvõti
- sümmeetriline võti
- sümmeetrilise võtmega hulgikehtestus
- taastevõti
- tarbijavõti
- terminali PIN-võti
- terminali üldvõti
- tootevõti
- tuletisvõti
- tundlik võti
- turvaline võti
- tühistatud võti
- vahetu võtmekehtestus
- verifitseerimisvõti
- viseerimisvõti
- võtipleegitus
- võtme arhiveerimine
- võtmeedasti
- võtme edastus
- võtmegeneraator
- võtme genereerimine
- võtme genereerimise funktsioon
- võtmehaldus
- võtmehoiustus
- võtmehävitus
- võtme identtuletus
- võtmejada
- võtmejadafunktsioon
- võtmejadageneraator
- võtmekaitsevõti
- võtmekapseldusmehhanism
- võtmekasutuslaiend
- võtmekehtestus (1)
- võtmekehtestus (2)
- võtmekeskus
- võtmekett
- võtme k järglasvõtmed
- võtme kinnitus
- võtme kinnitus olemilt A olemile B
- võtmekohustumus
- võtme kokkuleppimine
- võtmekomponent
- võtmekrüpteerimisvõti
- võtmelaadur
- võtmelaiendus
- võtmelevi
- võtmeloomevõti
- võtmematerjal
- võtme mõlemautentimine
- võtmenihe
- võtme osak
- võtmepaar
- võtmepaigaldus
- võtme pikkus
- võtmeplaanur
- võtme registreerimine
- võtmeruum
- võtmerõngas
- võtmeseoserünne
- võtme sertifitseerimine
- võtme soolamine
- võtmetaaste
- võtmetaba
- võtmetalletus
- võtmetalong
- võtmetalongi genereerimise funktsioon
- võtmetalongi kontrolli funktsioon
- võtmetalongitegur
- võtmete jagamine
- võtmete kokkuleppimine laiendatud paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine võrdparoolautentimisega
- võtmeteisendus
- võtmeteisenduskeskus
- võtmetugevdus
- võtmetuletus (1)
- võtmetuletus (2)
- võtmetuletusfunktsioon
- võtme tühistamine
- võtmeuuendus
- võtmevalikuvõime
- võtmevalmis
- võtmevenitus
- võtmevõime
- võtmevõti
- võõrvõti
- võtme võtt
- võtme väljaregistreerimine
- võtmeväljastus
- võtmeväljastuskeskus
- võtmeümbrik
- ühisvõti
- ühisvõtmega autentimine
- üldvõti

Toimub laadimine

key (1)

võti

olemus
mehaaniline, elektrooniline või virtuaalne pääsuvahend,
näiteks krüptovõti, sortimisvõti, otsinguvõti
Wiktionary:
1. an object designed to open and close a lock
3. a crucial step or requirement
15. (databases) in a relational database, a field used as an index into another table (not necessarily unique)

https://en.wikipedia.org/wiki/Lock_and_key

krüptograafias
ISO/IEC 11770, 13888, 18033 jm:
märgijada, mis juhib krüptograafilise teisenduse operatsioone, näiteks krüpteerimist, dekrüpteerimist, krüptokontrolli funktsiooni arvutamist, signatuuri arvutamist, signatuuri kontrolli
= sequence of symbols that controls the operation of a cryptographic transformation (e.g., encryption, decryption, cryptographic check function computation, signature generation, or signature verification)
https://en.wikipedia.org/wiki/Key_(cryptography)

https://info.townsendsecurity.com/definitive-guide-to-encryption-key-management-fundamentals

https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_cryptographic_keys

vt ka
- aktiveerimisvõti
- alamvõti
- alusvõti
- andmevõti
- ankurvõti
- API võti
- asümmeetriline võtmepaar
- asümmeetrilise võtmepaari generaator
- autentimisvõti
- avalik alusvõti
- avaliku võtme taristu, PKI
- avaliku võtme teave
- avaliku võtmega krüptograafia
- avalik võti
- avatekstvõti
- dekrüpteerimisvõti
- Diffie ja Hellmani võtmekehtestus
- domeenivõtmega meil, DKIM
- efemeervõti
- efemeervõtmega DH
- elektronvõti
- grupialusvõti
- hetkvõtišiffer
- hetkvõtmega krüpteerimine
- hetkvõtmega krüptograafia
- hulgilitsentsivõti
- hulgitootevõti
- identiteedipõhine võtmekapselduse mehhanism
- individuaalne võtmeuuendus
- individuaalvõti
- jaosvõti
- kaardihaldusvõti
- kasutusvõti
- kaudne võtme autentimine olemilt A olemile B
- krüpteerimine avaliku võtmega
- krüpteerimisvõti
- krüptovõti
- levivõti
- lokaliseerimisvõti
- loogiline võtmehierarhia
- loogiline võtmestruktuur
- must võti
- n-bitine võti
- nutivõti
- nõrk võti
- olemi x eellasvõti
- otsene võtme autentimine olemilt A olemile B
- paroolipõhine võtmetalong
- peavõti
- perioodiline võtmeuuendus
- primaarvõti
- privaatvõti
- privaatvõtmealgoritm
- privaatvõtmegeneraator
- puhtvõtmeline rünne
- punane võti
- pääsuvõti
- püsivõtmega DH
- rahandusvõti
- raundivõti
- salajane alusvõti
- salajane võti
- salajase võtmega krüptograafia
- seansivõti
- signeerimisvõti
- sisukrüpteerimisvõti
- sisuvõti
- sümmeetriline võti
- sümmeetrilise võtmega hulgikehtestus
- taastevõti
- tarbijavõti
- terminali PIN-võti
- terminali üldvõti
- tootevõti
- tuletisvõti
- tundlik võti
- turvaline võti
- tühistatud võti
- vahetu võtmekehtestus
- verifitseerimisvõti
- viseerimisvõti
- võtipleegitus
- võtme arhiveerimine
- võtmeedasti
- võtme edastus
- võtmegeneraator
- võtme genereerimine
- võtme genereerimise funktsioon
- võtmehaldus
- võtmehoiustus
- võtmehävitus
- võtme identtuletus
- võtmejada
- võtmejadafunktsioon
- võtmejadageneraator
- võtmekaitsevõti
- võtmekapseldusmehhanism
- võtmekasutuslaiend
- võtmekehtestus (1)
- võtmekehtestus (2)
- võtmekeskus
- võtmekett
- võtme k järglasvõtmed
- võtme kinnitus
- võtme kinnitus olemilt A olemile B
- võtmekohustumus
- võtme kokkuleppimine
- võtmekomponent
- võtmekrüpteerimisvõti
- võtmelaadur
- võtmelaiendus
- võtmelevi
- võtmeloomevõti
- võtmematerjal
- võtme mõlemautentimine
- võtmenihe
- võtme osak
- võtmepaar
- võtmepaigaldus
- võtme pikkus
- võtmeplaanur
- võtme registreerimine
- võtmeruum
- võtmerõngas
- võtmeseoserünne
- võtme sertifitseerimine
- võtme soolamine
- võtmetaaste
- võtmetaba
- võtmetalletus
- võtmetalong
- võtmetalongi genereerimise funktsioon
- võtmetalongi kontrolli funktsioon
- võtmetalongitegur
- võtmete jagamine
- võtmete kokkuleppimine laiendatud paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine võrdparoolautentimisega
- võtmeteisendus
- võtmeteisenduskeskus
- võtmetugevdus
- võtmetuletus (1)
- võtmetuletus (2)
- võtmetuletusfunktsioon
- võtme tühistamine
- võtmeuuendus
- võtmevalikuvõime
- võtmevalmis
- võtmevenitus
- võtmevõime
- võtmevõti
- võõrvõti
- võtme võtt
- võtme väljaregistreerimine
- võtmeväljastus
- võtmeväljastuskeskus
- võtmeümbrik
- ühisvõti
- ühisvõtmega autentimine
- üldvõti

Palun oodake...

Tõrge

key (1)

võti

olemus
mehaaniline, elektrooniline või virtuaalne pääsuvahend,
näiteks krüptovõti, sortimisvõti, otsinguvõti
Wiktionary:
1. an object designed to open and close a lock
3. a crucial step or requirement
15. (databases) in a relational database, a field used as an index into another table (not necessarily unique)

https://en.wikipedia.org/wiki/Lock_and_key

krüptograafias
ISO/IEC 11770, 13888, 18033 jm:
märgijada, mis juhib krüptograafilise teisenduse operatsioone, näiteks krüpteerimist, dekrüpteerimist, krüptokontrolli funktsiooni arvutamist, signatuuri arvutamist, signatuuri kontrolli
= sequence of symbols that controls the operation of a cryptographic transformation (e.g., encryption, decryption, cryptographic check function computation, signature generation, or signature verification)
https://en.wikipedia.org/wiki/Key_(cryptography)

https://info.townsendsecurity.com/definitive-guide-to-encryption-key-management-fundamentals

https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_cryptographic_keys

vt ka
- aktiveerimisvõti
- alamvõti
- alusvõti
- andmevõti
- ankurvõti
- API võti
- asümmeetriline võtmepaar
- asümmeetrilise võtmepaari generaator
- autentimisvõti
- avalik alusvõti
- avaliku võtme taristu, PKI
- avaliku võtme teave
- avaliku võtmega krüptograafia
- avalik võti
- avatekstvõti
- dekrüpteerimisvõti
- Diffie ja Hellmani võtmekehtestus
- domeenivõtmega meil, DKIM
- efemeervõti
- efemeervõtmega DH
- elektronvõti
- grupialusvõti
- hetkvõtišiffer
- hetkvõtmega krüpteerimine
- hetkvõtmega krüptograafia
- hulgilitsentsivõti
- hulgitootevõti
- identiteedipõhine võtmekapselduse mehhanism
- individuaalne võtmeuuendus
- individuaalvõti
- jaosvõti
- kaardihaldusvõti
- kasutusvõti
- kaudne võtme autentimine olemilt A olemile B
- krüpteerimine avaliku võtmega
- krüpteerimisvõti
- krüptovõti
- levivõti
- lokaliseerimisvõti
- loogiline võtmehierarhia
- loogiline võtmestruktuur
- must võti
- n-bitine võti
- nutivõti
- nõrk võti
- olemi x eellasvõti
- otsene võtme autentimine olemilt A olemile B
- paroolipõhine võtmetalong
- peavõti
- perioodiline võtmeuuendus
- primaarvõti
- privaatvõti
- privaatvõtmealgoritm
- privaatvõtmegeneraator
- puhtvõtmeline rünne
- punane võti
- pääsuvõti
- püsivõtmega DH
- rahandusvõti
- raundivõti
- salajane alusvõti
- salajane võti
- salajase võtmega krüptograafia
- seansivõti
- signeerimisvõti
- sisukrüpteerimisvõti
- sisuvõti
- sümmeetriline võti
- sümmeetrilise võtmega hulgikehtestus
- taastevõti
- tarbijavõti
- terminali PIN-võti
- terminali üldvõti
- tootevõti
- tuletisvõti
- tundlik võti
- turvaline võti
- tühistatud võti
- vahetu võtmekehtestus
- verifitseerimisvõti
- viseerimisvõti
- võtipleegitus
- võtme arhiveerimine
- võtmeedasti
- võtme edastus
- võtmegeneraator
- võtme genereerimine
- võtme genereerimise funktsioon
- võtmehaldus
- võtmehoiustus
- võtmehävitus
- võtme identtuletus
- võtmejada
- võtmejadafunktsioon
- võtmejadageneraator
- võtmekaitsevõti
- võtmekapseldusmehhanism
- võtmekasutuslaiend
- võtmekehtestus (1)
- võtmekehtestus (2)
- võtmekeskus
- võtmekett
- võtme k järglasvõtmed
- võtme kinnitus
- võtme kinnitus olemilt A olemile B
- võtmekohustumus
- võtme kokkuleppimine
- võtmekomponent
- võtmekrüpteerimisvõti
- võtmelaadur
- võtmelaiendus
- võtmelevi
- võtmeloomevõti
- võtmematerjal
- võtme mõlemautentimine
- võtmenihe
- võtme osak
- võtmepaar
- võtmepaigaldus
- võtme pikkus
- võtmeplaanur
- võtme registreerimine
- võtmeruum
- võtmerõngas
- võtmeseoserünne
- võtme sertifitseerimine
- võtme soolamine
- võtmetaaste
- võtmetaba
- võtmetalletus
- võtmetalong
- võtmetalongi genereerimise funktsioon
- võtmetalongi kontrolli funktsioon
- võtmetalongitegur
- võtmete jagamine
- võtmete kokkuleppimine laiendatud paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine võrdparoolautentimisega
- võtmeteisendus
- võtmeteisenduskeskus
- võtmetugevdus
- võtmetuletus (1)
- võtmetuletus (2)
- võtmetuletusfunktsioon
- võtme tühistamine
- võtmeuuendus
- võtmevalikuvõime
- võtmevalmis
- võtmevenitus
- võtmevõime
- võtmevõti
- võõrvõti
- võtme võtt
- võtme väljaregistreerimine
- võtmeväljastus
- võtmeväljastuskeskus
- võtmeümbrik
- ühisvõti
- ühisvõtmega autentimine
- üldvõti

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!