AKIT
English Eesti

card management key

kaardihaldusvõti

olemus
FIPS 201:
sümmeetriline võti
kaardi isiklikustamiseks
ja kasutamiseks väljastusjärgsetes
kaardi elutsükliprotsessides