AKIT
English Eesti

personalization

isiklikustamine; individualiseerimine

olemus
toote või teenuse kohandamine
konkreetsele üksikisikule

näiteid
- veebilehtede dünaamiline muutmine
vastavalt kasutaja omadustele ja eelistustele
- ISO/IEC TR 30125, biomeetria:
seadme konfigureerimine
reageerima konkreetsele isikule vastavalt

vt ka
- kohandamine