AKIT
English Eesti

web page

veebileht

Õ:võhiktõlge "võrgukülg" (0,0001% juhtudest) eeldab, et veeb on ainus võrkstruktuur ja et tal saavad olla "küljed"; ülejäänud ≈100% veebitekstidest (18,1 miljonit juhtu) kasutab adekvaatset terminit

olemus
IEC 732:
dokument, mille poole saab pöörduda veebi kaudu,
enamasti HTML-keelne

ISO/IEC/IEEE 24765:
klientsüsteemile väljastatav
digitaalne multimeediumiobjekt

ISO/TR 14873:
struktureeritud ressurss,
- mida identifitseerib URI ning
- mis sisaldab inimloetavat sisu ja
- võib sisaldada seoseid muude ressurssidega

ISO 9241-151:
sisuobjektide ja nendega seotud interaktsiooniobjektide
kogumi sidus esitus kasutajaagendi kaudu

vt ka
- veebisait
- veebiserver