AKIT
English Eesti

key derivation

võtmetuletus (1)

olemus
igasugune ühe krüptovõtme tuletamine
- teisest krüptovõtmest või
- mingist salaväärtusest, näiteks paroolist

ISO/IEC 11770: teenus, mis moodustab
- potentsiaalselt suure arvu võtmeid,
- kasutades
------ mingit salajast algvõtit (tuletusvõtit)
------ mittesalajasi muutuvaid andmeid
------ turvalist muundamisprotsessi

vt ka
- võtmetuletus (2)
- võtmetuletusfunktsioon