AKIT
English Eesti

key derivation function

võtmetuletusfunktsioon

olemus
funktsioon krüptovõtme(te) tuletamiseks
- mingist salaväärtusest, näiteks
------ teisest võtmest
------ paroolist
- rakendab pseudojuhuslikkust
- võidakse kasutada
------ võtme pikendamiseks või
------ nõutava pikkuse saavutamiseks

ISO/IEC 11770:
funktsioon, mis võtab sisendandmeteks
ühissaladusi ja muid
vastastikku teadaolevaid parameetreid
ning väljastab ühe või mitu ühissaladust
nende kasutamiseks võtmetena

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Key_derivation_function

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-56Cr2.pdf

https://eprint.iacr.org/2010/264.pdf

https://docs.cloudera.com/HDPDocuments/HDF3/HDF-3.0.1/bk_administration/content/key-derivation-functions.html

https://en.wikipedia.org/wiki/HKDF

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11770:-6:ed-1:v1:en

https://tools.ietf.org/html/rfc5869

https://tools.ietf.org/html/rfc7914

vt ka
- võtmetuletus (1)