AKIT
English Eesti

key derivation function

võtmetuletusfunktsioon

olemus
funktsioon ühe või mitme krüptovõtme tuletamiseks
- mingist salaväärtusest (teisest võtmest, paroolist)
- rakendab pseudojuhuslikkust
- võidakse kasutada
------ võtme pikendamiseks või
------ nõutava pikkuse saavutamiseks

ISO/IEC 11770: funktsioon, mis ühissaladusi ja muid vastastikku teadaolevaid parameetreid sisendandmeteks võttes väljastab ühe või mitu ühissaladust nende kasutamiseks võtmetena

vt ka
- võtmetuletus (1)