AKIT
English Eesti

key token

võtmetalong

olemus

(a) ISO/IEC 11770-3: võtmehalduse mehhanismi rakendamisel ühelt olemilt teisele saadetav võtmehalduse sõnum

(b) ISO/IEC 11770-4: võtmekehtestuse mehhanismi rakendamisel ühelt olemilt teisele saadetav võtmekehtestuse sõnum

vt ka
- võtmetalongi genereerimise funktsioon
- võtmetalongi kontrolli funktsioon
- võtmetalongitegur