AKIT
English Eesti

key token factor

võtmetalongitegur

ISO/IEC 11770: salajas hoitav väärtus
- kasutatakse võtmetalongi loomiseks
- võib-olla koos mingi nõrga saladusega