AKIT
English Eesti

weak secret

nõrk saladus

olemus
ISO/IEC 11770:
meeldejätmiseks mugav saladus:
tavaliselt tähendab see saladuse entroopia piiratust,
nii et saladuse ammendav otsing võib olla teostatav,
kui on teadmus õige oletuse eristamiseks väärast