AKIT
English Eesti

key token check function

võtmetalongi kontrolli funktsioon

olemus
ISO/IEC 11770: funktsioon võtmekehtestuse mehhanismis
- rakendamise käigus kasutab argumentidena
------ võtmetalongi ja muid avalikke parameetreid
- väljastab tõeväärtuse

vt ka
- võtmetalongi genereerimise funktsioon