AKIT
English Eesti

key token generation function

võtmetalongi genereerimise funktsioon

olemus
ISO/IEC 11770: funktsioon võtmekehtestuse mehhanismis
- rakendamise käigus kasutab argumentidena
------ võtmetalongitegurit ja muid parameetreid
------ väljastab võtmetalongi

vt ka
- võtmetalongi kontrolli funktsioon