Diffie-Hellman key exchange

Diffie ja Hellmani võtmekehtestus

olemus
meetod salajase võtme mõlemapoolseks kehtestuseks
ebaturvalise kanali kaudu:
avaldasid Diffie ja Hellman 1976. a, on rakendatud digitaalsignatuuri algoritmides ja protokollis IPSec
=
a method of securely exchanging cryptographic keys over a public channel

stsenaarium
(i) Alice valib juhusliku astendaja a, arvutab
astme A = ga mingis tsüklilises rühmas G moodustajaga g
ja saadab Bobile, kusjuures
- G ja g on avalikud,
- rühmaks G võetakse tavaliselt
täisarvude moodulkorrutamisel põhinev rühm,
kus moodul p on turvaline algarv;
(ii) Bob valib juhusliku astendaja b, arvutab
astme B = gb samas rühmas ja saadab Alice'ile;
(iii) mõlemad saavad nüüd arvutada
salajase võtme k = Ba = Ab,
kuid pealtkuulajal tuleb võtme k leidmiseks
lahendada Diffie ja Hellmani arvutusprobleem

https://i.stack.imgur.com/AEx0X.png

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/5789157/

https://en.wikipedia.org/wiki/Diffie%E2%80%93Hellman_key_exchange

https://www.cs.utexas.edu/~byoung/cs361/lecture52.pdf

http://www.thegeekstuff.com/2013/01/diffie-hellman-key-exchange-algorithm

http://koclab.cs.ucsb.edu/teaching/cren/project/2010/ganjewar.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=YEBfamv-_do

http://cgi.di.uoa.gr/~aggelos/crypto/assets/5_diffie_handout.pdf

standard
https://tools.ietf.org/html/rfc2631

Toimub laadimine

Diffie-Hellman key exchange

Diffie ja Hellmani võtmekehtestus

olemus
meetod salajase võtme mõlemapoolseks kehtestuseks
ebaturvalise kanali kaudu:
avaldasid Diffie ja Hellman 1976. a, on rakendatud digitaalsignatuuri algoritmides ja protokollis IPSec
=
a method of securely exchanging cryptographic keys over a public channel

stsenaarium
(i) Alice valib juhusliku astendaja a, arvutab
astme A = ga mingis tsüklilises rühmas G moodustajaga g
ja saadab Bobile, kusjuures
- G ja g on avalikud,
- rühmaks G võetakse tavaliselt
täisarvude moodulkorrutamisel põhinev rühm,
kus moodul p on turvaline algarv;
(ii) Bob valib juhusliku astendaja b, arvutab
astme B = gb samas rühmas ja saadab Alice'ile;
(iii) mõlemad saavad nüüd arvutada
salajase võtme k = Ba = Ab,
kuid pealtkuulajal tuleb võtme k leidmiseks
lahendada Diffie ja Hellmani arvutusprobleem

https://i.stack.imgur.com/AEx0X.png

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/5789157/

https://en.wikipedia.org/wiki/Diffie%E2%80%93Hellman_key_exchange

https://www.cs.utexas.edu/~byoung/cs361/lecture52.pdf

http://www.thegeekstuff.com/2013/01/diffie-hellman-key-exchange-algorithm

http://koclab.cs.ucsb.edu/teaching/cren/project/2010/ganjewar.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=YEBfamv-_do

http://cgi.di.uoa.gr/~aggelos/crypto/assets/5_diffie_handout.pdf

standard
https://tools.ietf.org/html/rfc2631

Palun oodake...

Tõrge

Diffie-Hellman key exchange

Diffie ja Hellmani võtmekehtestus

olemus
meetod salajase võtme mõlemapoolseks kehtestuseks
ebaturvalise kanali kaudu:
avaldasid Diffie ja Hellman 1976. a, on rakendatud digitaalsignatuuri algoritmides ja protokollis IPSec
=
a method of securely exchanging cryptographic keys over a public channel

stsenaarium
(i) Alice valib juhusliku astendaja a, arvutab
astme A = ga mingis tsüklilises rühmas G moodustajaga g
ja saadab Bobile, kusjuures
- G ja g on avalikud,
- rühmaks G võetakse tavaliselt
täisarvude moodulkorrutamisel põhinev rühm,
kus moodul p on turvaline algarv;
(ii) Bob valib juhusliku astendaja b, arvutab
astme B = gb samas rühmas ja saadab Alice'ile;
(iii) mõlemad saavad nüüd arvutada
salajase võtme k = Ba = Ab,
kuid pealtkuulajal tuleb võtme k leidmiseks
lahendada Diffie ja Hellmani arvutusprobleem

https://i.stack.imgur.com/AEx0X.png

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/5789157/

https://en.wikipedia.org/wiki/Diffie%E2%80%93Hellman_key_exchange

https://www.cs.utexas.edu/~byoung/cs361/lecture52.pdf

http://www.thegeekstuff.com/2013/01/diffie-hellman-key-exchange-algorithm

http://koclab.cs.ucsb.edu/teaching/cren/project/2010/ganjewar.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=YEBfamv-_do

http://cgi.di.uoa.gr/~aggelos/crypto/assets/5_diffie_handout.pdf

standard
https://tools.ietf.org/html/rfc2631

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!