AKIT
English Eesti

key production key

võtmeloomevõti, võtmevõti

võtmejada generaatori käivituseks kasutatav krüptovõti