AKIT
English Eesti

key deregistration

võtme väljaregistreerimine

olemus
ISO/IEC 11770:
võtmeregistreerimiskeskuse protseduur, mis
kõrvaldab võtme seose olemiga

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11770:-1:ed-2:v1:en