AKIT
English Eesti

key registration

võtme registreerimine

olemus
ISO/IEC 11770:
teenus, mis seob võtme mingi olemiga

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11770:-1:ed-2:v1:en