AKIT
English Eesti

key whitening

võtipleegitus

(R. Rivesti termin)

olemus
iteratiivse plokkšifri turvalisuse tõstmine
andmeid võtme(osade)ga kombineerides,
enamasti XOR-tehtega:
- tugevdab jõuründe ja keskelkohteründe vastu
- algul 56-bitise võtmega DES puhul,
lisades talle kaks 64-bitist pleegitusvõtit,
algoritmi oluliselt muutmata
- on sobiv Feisteli tüüpi šifrite puhul
- on rakendatud
šifrites RC5, RC6, MARS, Twofish
Rijndaeli algoritmiga

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Key_whitening

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7784974