AKIT
English Eesti

meet-in-the-middle attack

keskelkohterünne

olemus
liik plokkšifri ründeid:
- ründaja käsutuses on
avateksti ja krüptogrammi paarid
- ta püüab mingite raundivõtmetega
krüpteerida avateksti vaheplokiks
- püüab dekrüpteerida](/term/683) krüptogrammi,
otsides sellist vaheplokki,
mis ühtuks krüpteerimisel saaduga
- vaheplokkide ühtumisel on tõenäoline,
et nende osavõtmed
moodustavad selle plokkšifri võtme
- rünne on passiivne,
enamasti ei saa sõnumeid muuta ega asendada

ülevaateid
https://en.wikibooks.org/wiki/Cryptography/Meet_In_The_Middle_Attack

http://www.crypto-it.net/eng/attacks/meet-in-the-middle.html

http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/tiwata/ask2016/slides/ask2016_02_Ivica.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Meet-in-the-middle_attack

https://en.wikipedia.org/wiki/3-subset_meet-in-the-middle_attack

tõrje
https://www.math.uci.edu/~brusso/denescrhptography.pdf

https://eprint.iacr.org/2013/618.pdf