AKIT
English Eesti

Feistel cipher

Feisteli šiffer

olemus
(1) sümmeetriline struktuur plokkšifrites jm:
- H. Feistel (1973, IBM)
- krüpteerimise ja dekrüpteerimise protsessid
on sarnased või ühtuvad
- protsessi raundis kasutatakse kahe involutsiooni korrutist

(2) seda struktuuri kasutavate šifrite klass

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=eEJaME0SEgI

https://en.wikipedia.org/wiki/Feistel_cipher

https://taahmedsror.files.wordpress.com/2012/11/section-7.ppt