AKIT
English Eesti

block cipher

plokkšiffer

Õ:blokk ei ole sama mis plokk

olemus
krüptograafiline algoritm:
krüpteerib avateksti
püsipikkusega plokkide haaval
samapikkadeks krüptogrammiplokkideks

rakendusi
- krüpteerimine
- ehituselemendina
------ pseudojuhuslike arvude generaatorites
------ jadašifrites
------ sõnumiautentimiskoodides
------ räsifunktsioonides

ISO/IEC 10116, 18031, 18033,
19772, 29150, 29192:
sümmeetriline krüpteerimissüsteem,
milles algoritm opereerib
krüptogrammi saamiseks
avateksti plokiga

ISO 16609:
algoritm sellise funktsiooni arvutamiseks,
mis vastendab püsipikkusega bitistringi
ja salajase võtme
ühe teise sama püsipikkusega bitistringiga

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=-Gk9kaFoBxU

http://www-inst.cs.berkeley.edu/~cs161/sp16/slides/2.26.blockciphers.pdf

https://www.cosic.esat.kuleuven.be/ecrypt/courses/albena11/slides/LRK-basics.pdf

https://cis.upenn.edu/~sga001/classes/cis331f19/resources/smart_ch8.pdf

http://en.citizendium.org/wiki/Block_cipher

http://en.citizendium.org/wiki/Block_cipher/Catalogs/Cipher_list

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-38a.pdf

plokkšifri tööviisid
https://www.youtube.com/watch?v=wVJje368Jtk

http://www.crypto-it.net/eng/theory/modes-of-block-ciphers.html

https://www.tutorialspoint.com/cryptography/block_cipher_modes_of_operation.htm

http://cs.wellesley.edu/~cs310/lectures/09_block_cipher_slides_handouts.pdf

näiteid
- AES
- Blowfish
- DES
- IDEA
- RC5

vt ka
- CBC-tööviis, aheltööviis
- CFB-tööviis
- CTR-tööviis
- ECB-tööviis
- OFB-tööviis
- PCBC-tööviis
- jadašiffer
- n-bitine plokkšiffer
- plokkšifripõhine räsifunktsioon