AKIT
English Eesti

perimeter

perimeeter

olemus
(1) piirjoon, mis eraldab mingi ala
selle ala ümbrusest,
otses või kaudses tähenduses

Wiktionary:
3. The outer limits of an area.

näide:
varade kogumi kaugeim
füüsiline ja/või loogiline piir
sisemise ja välise vahel:
määratletakse organisatsiooni turvapoliitikas,
sisemise võrgu perimeetri
määravad tavaliselt
tulemüürid ja aadressid

(2) ümbermõõt, piirjoone pikkus
https://en.wikipedia.org/wiki/Perimeter

vt ka
- krüptoperimeeter
- perimeetervõrk
- perimeetri tulemüür
- perimeetri turve
- turvaperimeeter
- võrgu perimeeter