AKIT
English Eesti

access right

pääsuõigus

olemus
ISO/IEC 2382:
subjektile antav luba juurdepääsuks teatavale objektile, teatavat tüüpi operatsiooni sooritamiseks
näide: protsessile antud luba lugeda faili, kuid mitte sellesse kirjutada
=
permission for a subject to access a particular object for a specific type of operation
Example: permission for a process to read a file but not write to it


näiteid
https://www.gprc.ab.ca/about/administration/policies/fetch.php?ID=320

vt ka
- lugemispääs
- kirjutuspääs
- pääsupoliitika
- pääsu reguleerimine