AKIT
English Eesti

private key

privaatvõti

Õ:(i) mõnedes Eesti õigusaktides
privaatvõtme tähenduses kasutatav
"isiklik võti" on lubamatult eksitav:
näiteks on Saksa ID-kaardi süsteemis
sadadel kaartidel sama privaatvõti
(see takistab inimeste identifitseerimist
võtme kaudu); privaatvõti võib olla ka
muudel "mitteisikutel",
näiteks seadmetel ja programmidel
(ii) privaatvõtme võhiklik samastamine
salajase võtmega ei erista krüptosüsteemide
aluspõhimõtteid ega võimalda
kirjeldada näiteks hübriidsüsteemi,
kus on kasutusel kolme liiki võtmeid
(avalik, privaatne, salajane)

olemus
asümmeetrilises krüptosüteemis:
ühe suhtluspoole mitteavalik krüptovõti,
mis kuulub selle süsteemi võtmepaari;
nimetus väldib segiajamist
salajase võtmega, mis kuulub hoopis
sümmeetrilisse krüptosüsteemi ning
- on samuti mitteavalik, kuid
- on teistsuguse otstarbega,
- on suhtluspooltel ühine ja
- seega vajab edastamist osalistele

standardmääratlusi
ISO/IEC 9796, 9798, 11770, 13888, 17960, 18014, 18033, 19790, TR 29149, 29150:
võti, mis kuulub olemi
asümmeetrilisse võtmepaari:
- hoitakse privaatsena
- seda peaks kasutama ainult see olem
- signatuurisüsteemis määrab
signatuuriteisenduse
- krüpteerimissüsteemis määrab
dekrüpteerimisteisenduse
- asümmeetrilise süsteemi turvalisus
sõltub selle võtme privaatsusest

ISO 11568, 15782:
olemi võtmepaari kuuluv võti,
mida teab ainult see olem

ISO/IEC 9798, 29167:
andmeüksus,
- mis kuulub asümmeetrilisse paari ning
- mida tuleb hoida salajas ja
- mida peaks kasutama ainult taotleja,
määrates sellega oma identiteedi

ISO/IEC 10181, 18307, 21091, 22600:
asümmeetrilise krüptoalgoritmiga kasutatav võti,
- piiratud kuuluvusega
- harilikult kuulub ühele olemile

ISO/IEC 2382:
dekrüpteerimisvõti, mis on mõeldud
omanikule ainukasutuseks

Wiktionary:
The unpublished key in asymmetric cryptography.

ülevaateid
https://www.coursehero.com/file/p5e98hqt/210-What-is-the-difference-between-a-private-key-and-a-secret-key-Private-Key/

https://security.stackexchange.com/questions/90121/secret-public-and-private-keys

https://en.wikipedia.org/wiki/Key_(cryptography)

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_key_types

vt ka
- avaliku võtmega krüptograafia
- privaatvõtmealgoritm
- privaatvõtmegenerator