AKIT
English Eesti

Paris Convention

Pariisi konventsioon

(= The Paris Convention
for the Protection of Industrial Property
,
Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon)

olemus
rahvusvaheline intellektuaalomandi kaitse lepe:
- üks esimesi
- võeti vastu Pariisis 1883. a.
- hiljem on korduvalt täiendatud
- Eesti ühines 1924. a.
- Eesti liikmesus taastati 1994.a.
- konventsiooniga ühinenud riigid
on liit tööstusomandi kaitseks
- liidu iga liikmesriigi kodanikel
on tööstusomandi kaitsmisel
liidu teistes riikides samad õigused,
mis on seadustega antud
oma riigi kodanikele

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Convention_for_the_Protection_of_Industrial_Property

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html

täielik tekst
http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=288514