AKIT
English Eesti

process (1)

protsess

(1a) üksteisest sõltuvate ja omavahel seotud protseduuride jada, mis
- tarbib ressursse (töötajate aega, seadmeid, energiat, raha)
- muundab sisendolemid (andmed, materjali, detailid vm) ettemääratud väljundolemiteks (mis võivad olla teiste protsesside sisendolemiteks), kusjuures
- protsesside olemasolul on selged tegevusalased põhjused
- igal protsessil on vastutav omanik
- ta sooritamiseks on määratud selged rollid ja kohustused
- sooritus on mõõdetav

ISO/IEC 2382: ettemääratud sündmusejada, piiritletud oma otstarbe või toimega, mis saavutatakse etteantud tingimustel

ISO 9000, ISO 22301, ISO/IEC 27000, ISO/IEC/IEEE 24765 jt: lähtematerjali tulemusteks muundav omavahel seotud või interakteerivate tegevuste kogum

ISO/IEC 27041: meetodi teostus operatsiooni(de)na

ISO/IEC 27043: ühise sihiga ja ajaliselt piiratud tegevuste kogum

(1b) täitmisel olev arvutiprogramm või selle osa
ISO/IEC 2382: kogu programmi või mingi ta osa täitmisel asetleidev ettemääratud sündmusejada