AKIT
English Eesti

privacy

privaatsus

Õ:kohati käibiv naiivtõlge "eraelu" ei vasta termini privacy nüüdissisule

olemus
isiku või rühma võime soovitud ulatuses isoleerida teistest ennast või teavet enda kohta, avalikustades end valikuliselt:
- privaatseks loetava piirid ja sisu erinevad kultuuriti ja isikuti

põhikomponendid:
- füüsiline privaatsus
- teabeprivaatsus
- otsuseprivaatsus
(sõltuvalt kontekstist ja eesmärgist võivad mudelid sisaldada ka nende kombinatsioone ning mõistet võidakse laiendada ka organisatsioonidele)

standardmääratlusi
ISO 13606, 17090, 18308, 21091, ISO/TS 14265, 17574, 21547, 25237, 27790, ISO/TR 14639, 28380, ISO/IEC 2382: üksikisiku kohta andmete lubamatu või ebaseadusliku kogumise ja kasutamise tulemusena tema eraellu või -asjadesse tungimise välistatus

ISO 7498, ISO/IEC TR 24534, ISO/IEC 26927, 29182: isikute õigus reguleerida või mõjutada seda, millist nendega seotud teavet tohib koguda ja talletada ning kellele seda teavet tohib avaldada

ISO/TR 12859: eraldatus teiste juuresolekust või neile nähtavusest

ülevaateid
https://www.slideshare.net/PerrySlack/presentation-on-information-privacy

https://www.slideshare.net/mlw32785/wk4-projwilliamsm

https://www.slideshare.net/TheBostonConsultingGroup/data-privacy-by-the-numbers

https://www.researchgate.net/publication/258892458_Seven_Types_of_Privacy

https://www.slideshare.net/AmiitKeshavNaik/overview-on-data-privacy-71715711

https://www.symantec.com/content/en/us/about/presskits/b-state-of-privacy-report-2015.pdf

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2017/NIST.IR.8062.pdf

privaatsuse kaitse
https://www.slideshare.net/hirsoshnakagawa3/privacy-protection-technologies-introductory-overview

http://www.dblab.ece.ntua.gr/~olga/papers/olga_tr11.pdf

https://www.unimelb.edu.au/__data/assets/powerpoint_doc/0011/2349884/Privacy-by-Design-09-May-2017-Privacy-and-Data-Protection-week-2017.pptx

www.cs.uky.edu/~jzhang/CS689/cs685-15.html

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.211.7503&rep=rep1&type=pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.99.2237&rep=rep1&type=pdf

https://www.researchgate.net/publication/301716085_Protection_of_Big_Data_Privacy

http://www.hpl.hp.com/techreports/2009/HPL-2009-178.pdf

https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2016/04/US-data-privacy-legislation-white-paper.pdf

http://www.tdp.cat/issues16/tdp.a209a15.pdf

http://www.mysmu.edu/phdis2008/qiang.yan.2008/Doc/[NDSS13]%20Comparing%20Mobile%20Privacy%20Protection%20through%20Cross-Platform%20Applications.pdf

https://infoscience.epfl.ch/record/128717/files/2008_tcsvt_dufaux_ebrahimi.pdf

http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1647&context=fss_papers

vt ka
- andmekaitse
- diferentsiaalprivaatsus
- intellektuaalprivaatsus
- kliendiprivaatsus
- lõimprivaatsus
- majandusprivaatsus
- netiprivaatsus
- omandiprivaatsus
- poliitprivaatsus
- privaataadress
- privaatpaljastus
- privaatpilv
- privaatsus Internetis
- privaatsusgarantii
- privaatsuslõime
- privaatsuspoliitika
- privaatsusprintsiibid
- privaatsusprobleemid
- privaatsustasu
- privaatsusteade
- privaatsustehnika
- privaatvõrk
- privaatvõti
- teabe privaatsus
- teabeprivaatsus
- terviseprivaatsus
- usuprivaatsus
- vaimuprivaatsus
- virtuaalne privaatpilv
- virtuaalne privaatvõrk