privacy

privaatsus

Õ: kohati käibiv naiivtõlge "eraelu"
ei vasta termini privacy nüüdissisule

olemus
isiku või rühma võime soovitud ulatuses isoleerida teistest
ennast või teavet enda kohta, avalikustades end valikuliselt;
privaatseks loetava piirid ja sisu erinevad kultuuriti ja isikuti
= the ability of an individual or group to isolate themselves or information about themselves from others to a desired extent by selectively disclosing themselves; the boundaries and content of what is considered private vary from culture to culture and from person to person

põhikomponendid
- füüsiline privaatsus
- teabeprivaatsus
- otsuseprivaatsus
(sõltuvalt kontekstist ja eesmärgist võivad mudelid
sisaldada ka nende kombinatsioone ning
mõistet võidakse laiendada ka organisatsioonidele)

standardmääratlusi
ISO/IEC 2382 jpt:
üksikisiku kohta andmete lubamatu või ebaseadusliku
kogumise ja kasutamise tulemusena tema eraellu või -asjadesse
tungimise välistatus
= freedom from intrusion into the private life or affairs of an individual, when that intrusion results from undue or illegal gathering and use of data about that individual

ISO 7498, ISO/IEC TR 24534, ISO/IEC 26927, 29182:
isikute õigus reguleerida või mõjutada seda, millist
nendega seotud teavet tohib koguda ja talletada ning
kes seda teavet tohib avaldada
= right of individuals to control or influence what information related to them may be collected and stored and by whom that information may be disclosed

ISO/TR 12859:
eraldatus teiste juuresolekust või neile nähtavusest
= quality of being secluded from the presence or view of others

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_privacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_privacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_law

https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_concerns_with_social_networking_services

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2017/NIST.IR.8062.pdf

http://opendl.ifip-tc6.org/db/conf/ifip9-6/fidis2008/Holvast08.pdf

https://d-nb.info/1126556815/34

https://maverisk.nl/wp-content/uploads/ssrn-id2754043.pdf

https://www.sfu.ca/~palys/Margulis-2003-PrivacyAsASocialIssue&BehavioralConcept.pdf

privaatsuse kaitse
https://www.aura.com/learn/how-to-protect-your-privacy-online

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/business/managing-a-business/protect-personal-information/principles

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.211.7503&rep=rep1&type=pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.99.2237&rep=rep1&type=pdf

http://www.tdp.cat/issues16/tdp.a209a15.pdf

http://www.mysmu.edu/phdis2008/qiang.yan.2008/Doc/[NDSS13]%20Comparing%20Mobile%20Privacy%20Protection%20through%20Cross-Platform%20Applications.pdf

https://infoscience.epfl.ch/record/128717/files/2008_tcsvt_dufaux_ebrahimi.pdf

http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1647&context=fss_papers

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/WR1100/WR1161/RAND_WR1161.pdf

vt ka
- andmekaitse
- artikkel 12
- diferentsiaalprivaatsus
- GDPR
- intellektuaalprivaatsus
- isikutuvastusteave
- kliendiprivaatsus
- lõimprivaatsus
- majandusprivaatsus
- netiprivaatsus
- omandiprivaatsus
- poliitprivaatsus
- privaataadress
- privaatpaljastus
- privaatpilv
- privaatsus Internetis
- privaatsusgarantii
- privaatsuslõime
- privaatsuspoliitika
- privaatsusprintsiibid
- privaatsusprobleemid
- privaatsustasu
- privaatsusteade
- privaatsustehnika
- privaatvõrk
- privaatvõti
- teabe privaatsus
- teabeprivaatsus
- terviseprivaatsus
- usuprivaatsus
- vaimuprivaatsus
- virtuaalne privaatpilv
- virtuaalne privaatvõrk

Toimub laadimine

privacy

privaatsus

Õ: kohati käibiv naiivtõlge "eraelu"
ei vasta termini privacy nüüdissisule

olemus
isiku või rühma võime soovitud ulatuses isoleerida teistest
ennast või teavet enda kohta, avalikustades end valikuliselt;
privaatseks loetava piirid ja sisu erinevad kultuuriti ja isikuti
= the ability of an individual or group to isolate themselves or information about themselves from others to a desired extent by selectively disclosing themselves; the boundaries and content of what is considered private vary from culture to culture and from person to person

põhikomponendid
- füüsiline privaatsus
- teabeprivaatsus
- otsuseprivaatsus
(sõltuvalt kontekstist ja eesmärgist võivad mudelid
sisaldada ka nende kombinatsioone ning
mõistet võidakse laiendada ka organisatsioonidele)

standardmääratlusi
ISO/IEC 2382 jpt:
üksikisiku kohta andmete lubamatu või ebaseadusliku
kogumise ja kasutamise tulemusena tema eraellu või -asjadesse
tungimise välistatus
= freedom from intrusion into the private life or affairs of an individual, when that intrusion results from undue or illegal gathering and use of data about that individual

ISO 7498, ISO/IEC TR 24534, ISO/IEC 26927, 29182:
isikute õigus reguleerida või mõjutada seda, millist
nendega seotud teavet tohib koguda ja talletada ning
kes seda teavet tohib avaldada
= right of individuals to control or influence what information related to them may be collected and stored and by whom that information may be disclosed

ISO/TR 12859:
eraldatus teiste juuresolekust või neile nähtavusest
= quality of being secluded from the presence or view of others

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_privacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_privacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_law

https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_concerns_with_social_networking_services

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2017/NIST.IR.8062.pdf

http://opendl.ifip-tc6.org/db/conf/ifip9-6/fidis2008/Holvast08.pdf

https://d-nb.info/1126556815/34

https://maverisk.nl/wp-content/uploads/ssrn-id2754043.pdf

https://www.sfu.ca/~palys/Margulis-2003-PrivacyAsASocialIssue&BehavioralConcept.pdf

privaatsuse kaitse
https://www.aura.com/learn/how-to-protect-your-privacy-online

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/business/managing-a-business/protect-personal-information/principles

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.211.7503&rep=rep1&type=pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.99.2237&rep=rep1&type=pdf

http://www.tdp.cat/issues16/tdp.a209a15.pdf

http://www.mysmu.edu/phdis2008/qiang.yan.2008/Doc/[NDSS13]%20Comparing%20Mobile%20Privacy%20Protection%20through%20Cross-Platform%20Applications.pdf

https://infoscience.epfl.ch/record/128717/files/2008_tcsvt_dufaux_ebrahimi.pdf

http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1647&context=fss_papers

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/WR1100/WR1161/RAND_WR1161.pdf

vt ka
- andmekaitse
- artikkel 12
- diferentsiaalprivaatsus
- GDPR
- intellektuaalprivaatsus
- isikutuvastusteave
- kliendiprivaatsus
- lõimprivaatsus
- majandusprivaatsus
- netiprivaatsus
- omandiprivaatsus
- poliitprivaatsus
- privaataadress
- privaatpaljastus
- privaatpilv
- privaatsus Internetis
- privaatsusgarantii
- privaatsuslõime
- privaatsuspoliitika
- privaatsusprintsiibid
- privaatsusprobleemid
- privaatsustasu
- privaatsusteade
- privaatsustehnika
- privaatvõrk
- privaatvõti
- teabe privaatsus
- teabeprivaatsus
- terviseprivaatsus
- usuprivaatsus
- vaimuprivaatsus
- virtuaalne privaatpilv
- virtuaalne privaatvõrk

Palun oodake...

Tõrge

privacy

privaatsus

Õ: kohati käibiv naiivtõlge "eraelu"
ei vasta termini privacy nüüdissisule

olemus
isiku või rühma võime soovitud ulatuses isoleerida teistest
ennast või teavet enda kohta, avalikustades end valikuliselt;
privaatseks loetava piirid ja sisu erinevad kultuuriti ja isikuti
= the ability of an individual or group to isolate themselves or information about themselves from others to a desired extent by selectively disclosing themselves; the boundaries and content of what is considered private vary from culture to culture and from person to person

põhikomponendid
- füüsiline privaatsus
- teabeprivaatsus
- otsuseprivaatsus
(sõltuvalt kontekstist ja eesmärgist võivad mudelid
sisaldada ka nende kombinatsioone ning
mõistet võidakse laiendada ka organisatsioonidele)

standardmääratlusi
ISO/IEC 2382 jpt:
üksikisiku kohta andmete lubamatu või ebaseadusliku
kogumise ja kasutamise tulemusena tema eraellu või -asjadesse
tungimise välistatus
= freedom from intrusion into the private life or affairs of an individual, when that intrusion results from undue or illegal gathering and use of data about that individual

ISO 7498, ISO/IEC TR 24534, ISO/IEC 26927, 29182:
isikute õigus reguleerida või mõjutada seda, millist
nendega seotud teavet tohib koguda ja talletada ning
kes seda teavet tohib avaldada
= right of individuals to control or influence what information related to them may be collected and stored and by whom that information may be disclosed

ISO/TR 12859:
eraldatus teiste juuresolekust või neile nähtavusest
= quality of being secluded from the presence or view of others

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_privacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_privacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_law

https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_concerns_with_social_networking_services

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2017/NIST.IR.8062.pdf

http://opendl.ifip-tc6.org/db/conf/ifip9-6/fidis2008/Holvast08.pdf

https://d-nb.info/1126556815/34

https://maverisk.nl/wp-content/uploads/ssrn-id2754043.pdf

https://www.sfu.ca/~palys/Margulis-2003-PrivacyAsASocialIssue&BehavioralConcept.pdf

privaatsuse kaitse
https://www.aura.com/learn/how-to-protect-your-privacy-online

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/business/managing-a-business/protect-personal-information/principles

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.211.7503&rep=rep1&type=pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.99.2237&rep=rep1&type=pdf

http://www.tdp.cat/issues16/tdp.a209a15.pdf

http://www.mysmu.edu/phdis2008/qiang.yan.2008/Doc/[NDSS13]%20Comparing%20Mobile%20Privacy%20Protection%20through%20Cross-Platform%20Applications.pdf

https://infoscience.epfl.ch/record/128717/files/2008_tcsvt_dufaux_ebrahimi.pdf

http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1647&context=fss_papers

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/WR1100/WR1161/RAND_WR1161.pdf

vt ka
- andmekaitse
- artikkel 12
- diferentsiaalprivaatsus
- GDPR
- intellektuaalprivaatsus
- isikutuvastusteave
- kliendiprivaatsus
- lõimprivaatsus
- majandusprivaatsus
- netiprivaatsus
- omandiprivaatsus
- poliitprivaatsus
- privaataadress
- privaatpaljastus
- privaatpilv
- privaatsus Internetis
- privaatsusgarantii
- privaatsuslõime
- privaatsuspoliitika
- privaatsusprintsiibid
- privaatsusprobleemid
- privaatsustasu
- privaatsusteade
- privaatsustehnika
- privaatvõrk
- privaatvõti
- teabe privaatsus
- teabeprivaatsus
- terviseprivaatsus
- usuprivaatsus
- vaimuprivaatsus
- virtuaalne privaatpilv
- virtuaalne privaatvõrk

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!