AKIT
English Eesti

private network

privaatvõrk

olemus
kodu-, ettevõtte- või kohtvõrk,
mis kasutab
privaatset IP-aadresside ruumi
(RFC 1918, RFC 4193)

vt ka
- privaataadress
- VPN