AKIT
English Eesti

private address

privaataadress

olemus
IP-aadress
- kasutamiseks privaatvõrkudes,
näiteks kohtvõrkudes)
- ei marsruudita Internetis

IPv4:
10.0.0.0 – 10.255.255.255 (kokku 16,777,216 aadressi)
172.16.0.0 – 172.31.255.255 (kokku 1,048,576 aadressi)
192.168.0.0 – 192.168.255.255 (kokku 65,536 aadressi)

IPv6:
linklokaalsed: prefiksid FE80...FEB0
privaatsed: alamvõrgud FD00...FDFF

ülevaateid
https://www.iplocation.net/public-vs-private-ip-address

http://www.tcpipguide.com/free/t_IPv6SpecialAddressesReservedPrivateLinkLocalSiteLo-3.htm

https://tyler.anairo.com/ipv6-addresses

standardid
https://tools.ietf.org/html/rfc1918
https://tools.ietf.org/html/rfc4193
https://tools.ietf.org/html/rfc6761