AKIT
English Eesti

policy

poliitika (1)

Õ:(i) võhiklikud katsed asendada poliitikat kui igasuguse töökorralduse üht põhiterminit töökorralduse süsteemi muude terminitega (põhimõte, reegel, strateegia, taktika vms) samastavad töökorralduse töökorratusega ja verbaalsete asendustegevustega; riigiasutusest pärit pseudoprobleemi ja asendustegevuse saaduse "poliisika" leviku eeldamine ("välispoliisika"?) pole ilmselt mõeldud tõsiselt
(ii) alljärgnevates tähendustes (erinevalt poliitikast (2)) on poliitikal ka mitmus, analoogiliselt näiteks mitmust eeldavate tehnika või kultuuri tähendusvariantidega

(1a) formaalselt väljendatud ja dokumenteeritud üldine kavatsus ja suundumus (mida teha ja miks); organisatsiooni üldisi poliitikaid detailiseerivad (kuidas, kus ja millal teha) suunised, eeskirjad, standardid ja juhendid; turvameetmepoliitikaid viivad ellu turvamehhanismid ja -protseduurid; poliitikadokument sisaldab ka erandikäsitlust, järgimise kontrolli ja mõõtmise kirjeldust, poliitikast lahknevuse tagajärgede kirjeldust

ISO/IEC/IEEE 15289: organisatsioonis tehtavaid otsuseid kujundavad selged ja mõõdetavad määrangud eelistatava suuna ja käitumise kohta

ISO 22300, ISO/IEC 27000: organisatsiooni kavatsused ja suundumus tippjuhtkonna kehtestatud formaalses väljenduses

PMBOK: organisatsiooni käitumist valitsev põhiprintsiibistik

(1b) ülalkirjeldatut esitav formaalne dokument

(1c) tavalises valdkonnapõhises üldtähenduses, nt välispoliitika, maksupoliitika jms

vt ka
- ajatemplipoliitika
- andmepoliitika
- andmete turvapoliitika
- diskretsionaarne poliitika
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturvapoliitika
- kasutamispoliitika
- kleeppoliitika
- mandatoorne poliitika
- organisatsiooni turvapoliitika
- paroolipoliitika
- poliitika (2)
- poliitikamootor
- poliitikapõhine haldus
- poliitikaserver
- poliitikatäitur
- poliitikavalvur
- privaatsuspoliitika
- pääsu reguleerimise poliitika, pääsupoliitika
- reeglipõhine turvapoliitika
- riskihalduse poliitika
- rühmapoliitika
- salgamatuse poliitika
- seirepoliitika
- suvapoliitika
- teabepoliitika
- tõrketeatepoliitika
- tühja ekraani poliitika
- tühja laua poliitika
- turvafunktsioonipoliitika
- turvapoliitika
- võrguturvapoliitika
- ühisallika poliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika