AKIT
English Eesti

non-repudiation policy

salgamatuse poliitika

olemus
ISO/IEC 13888:
salgamistõrje teenuste andmise kriteeriumide kogum,
asitõendite tekitamise ja kontrollimise ning otsustuse reeglistik