AKIT
English Eesti

evidence

asitõend

olemus
teave või füüsiline objekt, mis suurendab sündmuse mingi(te) tõlgendus(t)e usutavust muude ees

ISO/IEC 10181, 13888, ISO/IEC TR 29149: sündmuse või toimingu tõendamiseks (koos võimaliku muu teabega) kasutatav teave:
- ei tarvitse tingimata tõestada millegi tõesust või olemasolu
- kuid võib anda tõestamisse oma panuse

ISO 15489, 30300: tehingu dokumentatsioon

ISO/IEC 21827: eesmärki esindav protsessi ja/või toote otseselt mõõdetav näitaja:
- esitatav tõendus, et konkreetne tegevus rahuldab spetsifitseeritud nõuet

ISACA: teave, mis tõendab mingit väidet või kummutab selle:
- teave, mida audiitor kogub infosüsteemi auditi sooritamisel ja mis on asjakohane siis, kui ta puudutab auditi eesmärke ning on loogiliselt seotud leidude ja järeldustega, mille toetuseks teda kasutatakse

vt ka
- asitõendihoidla
- asitõendi kasutaja
- asitõendi kontrollija
- asitõendi lubatavus
- asitõendi peidetus
- asitõendi peitmine
- asitõendi subjekt
- asitõendi taotleja
- asitõendi tekitaja
- auditi asitõendid
- digitaalne asitõend, digitõend
- rikutud asitõend
- vaieldamatu asitõend