evidence

asitõend; tõend (3); tunnistaja ütlus

olemus
teave või füüsiline objekt,
mis suurendab sündmuse
mingi(te) tõlgendus(t)e usutavust muude ees

ISO/IEC 10181, 13888, ISO/IEC TR 29149:
teave sündmuse või toimingu tõendamiseks,
ei tarvitse tõestada millegi tõesust või olemasolu,
kuid võib anda tõestamisse oma panuse
= information supporting the occurrence of an event or action
Note. Evidence does not necessarily prove the truth or existence of something but can contribute to the establishment of such a proof.


ISO 15489, 30300:
tehingu dokumentatsioon
= documentation of a transaction

ISO/IEC 21827:
protsessi ja/või toote otseselt mõõdetav näitaja,
mis esindab ta eesmärki,
tõendab, et tegevus rahuldab spetsifitseeritud nõuet
= directly measurable characteristics of a process and/or product that represent objective, demonstrable proof that a specific activity satisfied a specified requirement

ISACA Glossary:
(i) teave, mis tõendab mingit väidet või kummutab selle:
(ii) teave, mida audiitor kogub
infosüsteemi auditi sooritamisel ja mis
on asjakohane, kui ta puudutab auditi eesmärke ning
on loogiliselt seotud leidude ja järeldustega,
mille toetuseks teda kasutatakse
= 1. Information that proves or disproves a stated issue
2. Information that an auditor gathers in the course of performing an IS audit; relevant if it pertains to the audit objectives and has a logical relationshipto the findings and conclusion it is used to support.


näiteid
admit into evidence -- tõendiks lugema
best evidence -- esmane tõend
body of evidence -- tõendusmaterjal
circumstantial evidence -- kaudne tõend
cogent evidence -- vaieldamatu tõend
convincing evidence -- veenev tõend
counterevidence -- ümberlükkav tõend
direct evidence -- otsene tõend
evidence at law -- kohtulikud tõendid
evidence by affidavit -- vande all antud ütlused
evidence for the defence -- kaitse tõendid
evidence for the prosecution -- süüdistust tõendav materjal
evidence in cross-examination -- ristküsitlusega saadud tõendid
evidence in disproof -- ümberlükkav tõend/tunnistajaütlus
evidence in question -- vaieldav tõend
evidence of criminal offence -- kuriteojäljed
evidence of guilt -- süütõend
evidence of title -- omandiõigust tõendav dokument
evidence room -- asitõendite hoidla
evidence tag -- asitõendi lipik
evidenced -- tõestatud
evidentiary information -- tõendusteave
expert evidence -- ekspertiis; ekspertarvamus
false evidence -- 1. valetunnistus; valeütlus 2.võltsitud asitõend
furnish evidence -- tõendeid esitama
give evidence -- tõendama; tunnistusi andma
hearsay evidence -- kuuldustele toetuv tunnistus
illegally obtained evidence -- ebaseaduslikult saadud tõend
inadmissible evidence -- lubamatu tõend
legal evidence --
-- kohtu poolt tunnistatavad tõendid; juriidiline tõendusmaterjal
oral evidence -- tunnistaja ütlused
positive evidence -- otsene tõend
present evidence -- tõendeid esitama
proper evidence -- kohtu poolt aktsepteeritav tõend
sound evidence -- veenev tõendus
strong evidence -- veenvad tõendid
sworn evidence-- vande all antud tunnistus
verbal evidence -- tunnistaja ütlused
verify evidence -- tõendeid kontrollima
without evidence -- tõenditeta
written evidence -- kirjalikud tõendid

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_evidence
https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence_(law)

https://www.findlaw.com/criminal/criminal-procedure/real-and-demonstrative-evidence.html

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/different-types-of-evidence

https://www.rasmussen.edu/degrees/justice-studies/blog/types-of-evidence/

http://samples.jbpub.com/9780763766610/CH01.pdf

http://www.brrln.org/uploads/documents/218/eng.pdf

https://taso.org.uk/evidence/evidence-standards/

vt ka
- asitõendihoidla
- asitõendi kasutaja
- asitõendi kontrollija
- asitõendi lubatavus
- asitõendi peidetus
- asitõendi peitmine
- asitõendi subjekt
- asitõendi taotleja
- asitõendi tekitaja
- auditi asitõendid
- digitaalne asitõend, digitõend
- rikutud asitõend
- vaieldamatu asitõend

Toimub laadimine

evidence

asitõend; tõend (3); tunnistaja ütlus

olemus
teave või füüsiline objekt,
mis suurendab sündmuse
mingi(te) tõlgendus(t)e usutavust muude ees

ISO/IEC 10181, 13888, ISO/IEC TR 29149:
teave sündmuse või toimingu tõendamiseks,
ei tarvitse tõestada millegi tõesust või olemasolu,
kuid võib anda tõestamisse oma panuse
= information supporting the occurrence of an event or action
Note. Evidence does not necessarily prove the truth or existence of something but can contribute to the establishment of such a proof.


ISO 15489, 30300:
tehingu dokumentatsioon
= documentation of a transaction

ISO/IEC 21827:
protsessi ja/või toote otseselt mõõdetav näitaja,
mis esindab ta eesmärki,
tõendab, et tegevus rahuldab spetsifitseeritud nõuet
= directly measurable characteristics of a process and/or product that represent objective, demonstrable proof that a specific activity satisfied a specified requirement

ISACA Glossary:
(i) teave, mis tõendab mingit väidet või kummutab selle:
(ii) teave, mida audiitor kogub
infosüsteemi auditi sooritamisel ja mis
on asjakohane, kui ta puudutab auditi eesmärke ning
on loogiliselt seotud leidude ja järeldustega,
mille toetuseks teda kasutatakse
= 1. Information that proves or disproves a stated issue
2. Information that an auditor gathers in the course of performing an IS audit; relevant if it pertains to the audit objectives and has a logical relationshipto the findings and conclusion it is used to support.


näiteid
admit into evidence -- tõendiks lugema
best evidence -- esmane tõend
body of evidence -- tõendusmaterjal
circumstantial evidence -- kaudne tõend
cogent evidence -- vaieldamatu tõend
convincing evidence -- veenev tõend
counterevidence -- ümberlükkav tõend
direct evidence -- otsene tõend
evidence at law -- kohtulikud tõendid
evidence by affidavit -- vande all antud ütlused
evidence for the defence -- kaitse tõendid
evidence for the prosecution -- süüdistust tõendav materjal
evidence in cross-examination -- ristküsitlusega saadud tõendid
evidence in disproof -- ümberlükkav tõend/tunnistajaütlus
evidence in question -- vaieldav tõend
evidence of criminal offence -- kuriteojäljed
evidence of guilt -- süütõend
evidence of title -- omandiõigust tõendav dokument
evidence room -- asitõendite hoidla
evidence tag -- asitõendi lipik
evidenced -- tõestatud
evidentiary information -- tõendusteave
expert evidence -- ekspertiis; ekspertarvamus
false evidence -- 1. valetunnistus; valeütlus 2.võltsitud asitõend
furnish evidence -- tõendeid esitama
give evidence -- tõendama; tunnistusi andma
hearsay evidence -- kuuldustele toetuv tunnistus
illegally obtained evidence -- ebaseaduslikult saadud tõend
inadmissible evidence -- lubamatu tõend
legal evidence --
-- kohtu poolt tunnistatavad tõendid; juriidiline tõendusmaterjal
oral evidence -- tunnistaja ütlused
positive evidence -- otsene tõend
present evidence -- tõendeid esitama
proper evidence -- kohtu poolt aktsepteeritav tõend
sound evidence -- veenev tõendus
strong evidence -- veenvad tõendid
sworn evidence-- vande all antud tunnistus
verbal evidence -- tunnistaja ütlused
verify evidence -- tõendeid kontrollima
without evidence -- tõenditeta
written evidence -- kirjalikud tõendid

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_evidence
https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence_(law)

https://www.findlaw.com/criminal/criminal-procedure/real-and-demonstrative-evidence.html

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/different-types-of-evidence

https://www.rasmussen.edu/degrees/justice-studies/blog/types-of-evidence/

http://samples.jbpub.com/9780763766610/CH01.pdf

http://www.brrln.org/uploads/documents/218/eng.pdf

https://taso.org.uk/evidence/evidence-standards/

vt ka
- asitõendihoidla
- asitõendi kasutaja
- asitõendi kontrollija
- asitõendi lubatavus
- asitõendi peidetus
- asitõendi peitmine
- asitõendi subjekt
- asitõendi taotleja
- asitõendi tekitaja
- auditi asitõendid
- digitaalne asitõend, digitõend
- rikutud asitõend
- vaieldamatu asitõend

Palun oodake...

Tõrge

evidence

asitõend; tõend (3); tunnistaja ütlus

olemus
teave või füüsiline objekt,
mis suurendab sündmuse
mingi(te) tõlgendus(t)e usutavust muude ees

ISO/IEC 10181, 13888, ISO/IEC TR 29149:
teave sündmuse või toimingu tõendamiseks,
ei tarvitse tõestada millegi tõesust või olemasolu,
kuid võib anda tõestamisse oma panuse
= information supporting the occurrence of an event or action
Note. Evidence does not necessarily prove the truth or existence of something but can contribute to the establishment of such a proof.


ISO 15489, 30300:
tehingu dokumentatsioon
= documentation of a transaction

ISO/IEC 21827:
protsessi ja/või toote otseselt mõõdetav näitaja,
mis esindab ta eesmärki,
tõendab, et tegevus rahuldab spetsifitseeritud nõuet
= directly measurable characteristics of a process and/or product that represent objective, demonstrable proof that a specific activity satisfied a specified requirement

ISACA Glossary:
(i) teave, mis tõendab mingit väidet või kummutab selle:
(ii) teave, mida audiitor kogub
infosüsteemi auditi sooritamisel ja mis
on asjakohane, kui ta puudutab auditi eesmärke ning
on loogiliselt seotud leidude ja järeldustega,
mille toetuseks teda kasutatakse
= 1. Information that proves or disproves a stated issue
2. Information that an auditor gathers in the course of performing an IS audit; relevant if it pertains to the audit objectives and has a logical relationshipto the findings and conclusion it is used to support.


näiteid
admit into evidence -- tõendiks lugema
best evidence -- esmane tõend
body of evidence -- tõendusmaterjal
circumstantial evidence -- kaudne tõend
cogent evidence -- vaieldamatu tõend
convincing evidence -- veenev tõend
counterevidence -- ümberlükkav tõend
direct evidence -- otsene tõend
evidence at law -- kohtulikud tõendid
evidence by affidavit -- vande all antud ütlused
evidence for the defence -- kaitse tõendid
evidence for the prosecution -- süüdistust tõendav materjal
evidence in cross-examination -- ristküsitlusega saadud tõendid
evidence in disproof -- ümberlükkav tõend/tunnistajaütlus
evidence in question -- vaieldav tõend
evidence of criminal offence -- kuriteojäljed
evidence of guilt -- süütõend
evidence of title -- omandiõigust tõendav dokument
evidence room -- asitõendite hoidla
evidence tag -- asitõendi lipik
evidenced -- tõestatud
evidentiary information -- tõendusteave
expert evidence -- ekspertiis; ekspertarvamus
false evidence -- 1. valetunnistus; valeütlus 2.võltsitud asitõend
furnish evidence -- tõendeid esitama
give evidence -- tõendama; tunnistusi andma
hearsay evidence -- kuuldustele toetuv tunnistus
illegally obtained evidence -- ebaseaduslikult saadud tõend
inadmissible evidence -- lubamatu tõend
legal evidence --
-- kohtu poolt tunnistatavad tõendid; juriidiline tõendusmaterjal
oral evidence -- tunnistaja ütlused
positive evidence -- otsene tõend
present evidence -- tõendeid esitama
proper evidence -- kohtu poolt aktsepteeritav tõend
sound evidence -- veenev tõendus
strong evidence -- veenvad tõendid
sworn evidence-- vande all antud tunnistus
verbal evidence -- tunnistaja ütlused
verify evidence -- tõendeid kontrollima
without evidence -- tõenditeta
written evidence -- kirjalikud tõendid

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_evidence
https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence_(law)

https://www.findlaw.com/criminal/criminal-procedure/real-and-demonstrative-evidence.html

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/different-types-of-evidence

https://www.rasmussen.edu/degrees/justice-studies/blog/types-of-evidence/

http://samples.jbpub.com/9780763766610/CH01.pdf

http://www.brrln.org/uploads/documents/218/eng.pdf

https://taso.org.uk/evidence/evidence-standards/

vt ka
- asitõendihoidla
- asitõendi kasutaja
- asitõendi kontrollija
- asitõendi lubatavus
- asitõendi peidetus
- asitõendi peitmine
- asitõendi subjekt
- asitõendi taotleja
- asitõendi tekitaja
- auditi asitõendid
- digitaalne asitõend, digitõend
- rikutud asitõend
- vaieldamatu asitõend

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!