AKIT
English Eesti

evidence

asitõend; tõend (3); tunnistaja ütlus

olemus
teave või füüsiline objekt,
mis suurendab sündmuse
mingi(te) tõlgendus(t)e usutavust muude ees

ISO/IEC 10181, 13888, ISO/IEC TR 29149:
teave sündmuse või toimingu tõendamiseks:
- selleks koos võimaliku muu teabega kasutatav
- ei tarvitse tõestada millegi tõesust või olemasolu
- võib anda tõestamisse oma panuse

ISO 15489, 30300:
tehingu dokumentatsioon

ISO/IEC 21827:
protsessi ja/või toote otseselt mõõdetav näitaja,
mis esindab ta eesmärki,
tõendab, et tegevus rahuldab spetsifitseeritud nõuet

ISACA:
teave, mis tõendab mingit väidet või kummutab selle:
teave, mida audiitor kogub
infosüsteemi auditi sooritamisel ja mis
on asjakohane, kui ta puudutab auditi eesmärke
on loogiliselt seotud leidude ja järeldustega,
mille toetuseks teda kasutatakse

näiteid
admit into evidence -- tõendiks lugema
best evidence -- esmane tõend
body of evidence -- tõendusmaterjal
circumstantial evidence -- kaudne tõend
cogent evidence -- vaieldamatu tõend
convincing evidence -- veenev tõend
counterevidence -- ümberlükkav tõend
direct evidence -- otsene tõend
evidence at law -- kohtulikud tõendid
evidence by affidavit -- vande all antud ütlused
evidence for the defence -- kaitse tõendid
evidence for the prosecution -- süüdistust tõendav materjal
evidence in cross-examination-- ristküsitlusega saadud tõendid
evidence in disproof --ümberlükkav tõend/tunnistajaütlus
evidence in question -- vaieldav tõend
evidence of criminal offence -- kuriteojäljed
evidence of guilt -- süütõend
evidence of title -- omandiõigust tõendav dokument
evidence room -- asitõendite hoidla
evidence tag -- asitõendi lipik
evidenced -- tõestatud
evidentiary information -- tõendusteave
expert evidence -- ekspertiis; ekspertarvamus
false evidence -- 1. valetunnistus; valeütlus 2.võltsitud asitõend
furnish evidence -- tõendeid esitama
give evidence -- tõendama; tunnistusi andma
hearsay evidence -- kuuldustele toetuv tunnistus
illegally obtained evidence -- ebaseaduslikult saadud tõend
inadmissible evidence -- lubamatu tõend
legal evidence -- kohtu poolt tunnistatavad tõendid; juriidiline tõendusmaterjal
oral evidence -- tunnistaja ütlused
positive evidence -- otsene tõend
present evidence -- tõendeid esitama
proper evidence-- kohtu poolt aktsepteeritav tõend
sound evidence -- veenev tõendus
strong evidence -- veenvad tõendid
sworn evidence-- vande all antud tunnistus
verbal evidence -- tunnistaja ütlused
verify evidence-- tõendeid kontrollima
without evidence -- tõenditeta
written evidence -- kirjalikud tõendid

ülevaateid
http://samples.jbpub.com/9780763766610/CH01.pdf

https://www.houstonforensicscience.org/photo/Evidence-Handbook.pdf

http://www.brrln.org/uploads/documents/218/eng.pdf

vt ka
- asitõendihoidla
- asitõendi kasutaja
- asitõendi kontrollija
- asitõendi lubatavus
- asitõendi peidetus
- asitõendi peitmine
- asitõendi subjekt
- asitõendi taotleja
- asitõendi tekitaja
- auditi asitõendid
- digitaalne asitõend, digitõend
- rikutud asitõend
- vaieldamatu asitõend