AKIT
English Eesti

transaction

tehing

Õ:transaktsioon tähendab eesti keeles ÄRItehingut (ÕS)

olemus
vähim terviklik tegevus-, töö-, töötlus- või suhtlusüksus,
operatsioonikogumina

ISO 30300:
vähim töise tegevuse üksus, vahetustoiming
kahe või mitme osaleja või süsteemi vahel
=
smallest unit of an activity consisting of an exchange between two or more participants or systems

ISO/IEC 29115, 30124:
olemi ja teenuseandja vaheline diskreetne sündmus,
mis toetab mingit ärilist või programmilist eesmärki
=
discrete event between an entity and service provider that supports a business or programmatic purpose

ISO/IEC 19794 (biomeetria):
kasutaja püüete jada, mille eesmärk on
liikmestus, verifitseerimine või tuvastus
=
sequence of attempts on the part of a user for the purposes of an enrolment, verification or identification

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_transaction

https://en.wikipedia.org/wiki/Real_estate_transaction

https://en.wikipedia.org/wiki/Database_transaction

https://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_processing

vt ka
- hõivetehing
- klientidevahelised tehingud, C2C
- kontrollitehing
- sidus tehingutöötlus, OLTP
- tehingulogi
- tehingutalong
- tehingutöötlussüsteem
- tütartehing