AKIT
English Eesti

evidence generator

asitõendi tekitaja

olemus
sõltub kontekstist

näide
ISO/IEC 10181, 13888:
salgamatuse asitõendit tekitav olem:
- salgamistõrjeteenuse taotleja
- lähetaja
- saaja
- mitu koos tegutsevat poolt, näiteks signeerija ja kaassigneerija