AKIT
English Eesti

non-repudiation (1)

salgamatus

olemus
tõendatav eitamatus, mis põhineb
süsteemi, teenuse või isiku võimel tõendada
- väidetava sündmuse või toimingu asetleidmist
- seda tekitanud olemite osalust
- sõnumi saatmise või saamise salgamist
- lausungi, dokumendi või lepingu kehtivuse eitamist

ISO/IEC 27000:
väidetava sündmuse või toimingu asetleidmise
ja seda tekitanud olemite tõendatavus

ITU-T X.1252:
kaitstus selle eest, et
üks toimingus osalenud olemitest eitaks
enda osalemist toimingus või selle mingis osas

vt ka
- allika salgamatus
- allika salgamistõrje
- edastuse salgamatus
- edastuse salgamistõrje
- loomise salgamatus
- loomise salgamistõrje
- saamise salgamatus
- saamise salgamine
- saamise salgamistõrje
- saatenõude salgamatus
- saatenõude salgamistõrje
- salgamine
- saatmise salgamatus
- saatmise salgamistõrje
- salgamatuse andmevahetus
- salgamatuse poliitika
- salgamatustalong
- salgamatusteave
- salgamistõrje
- salgamistõrjeteenuse taotleja
- teadmise salgamatus
- teadmise salgamistõrje
- vastuvõtu salgamatus
- vastuvõtu salgamine; saamise salgamine
- vastuvõtu salgamistõrje