AKIT
English Eesti

non-repudiation of sending

saatmise salgamistõrje; saatmise salgamatus

olemus
ISO/IEC 13888:
teenus kaitseks sõnumi saatmise väära eitamise eest

vt ka
- saamise salgamine
- saamise salgamistõrje
- saatenõude salgamatus
- saatenõude salgamistõrje
- vastuvõtu salgamatus
- vastuvõtu salgamistõrje