AKIT
English Eesti

non-repudiation of delivery

saamise salgamistõrje; saamise salgamatus

olemus
ISO/IEC 18333:
teenus, mis on määratud kaitsma
saaja sõnumisaamise ja sõnumi sisu teadmise
väära eitamise eest
=
service intended to protect against a recipient's false denial of having received a message and its content

vt ka
- loomise salgamatus
- saamistalong
- saatmise salgamatus
- saatmise salgamistõrje
- teadmise salgamatus
- teadmise salgamistõrje
- vastuvõtu salgamatus
- vastuvõtu salgamistõrje