AKIT
English Eesti

non-repudiation of delivery token

saamistalong

olemus
ISO/IEC 13888:
andmeüksus, millega
sõnumi lähetaja saab tõendada
sõnumi kättesaamise salgamatust
=
data item which allows the sender to establish non-repudiation of delivery for a message