AKIT
English Eesti

non-repudiation of knowledge

teadmise salgamistõrje; teadmise salgamatus

olemus
ISO/IEC 13888:
teenus, mis on määratud kaitsma
saadud sõnumi sisu teadmise
väära eitamise eest
=
service intended to protect against a recipient's false denial of having taken notice of the content of a received message
Note 1 to entry: The exact format and specifications depend on the chosen mechanism.


vt ka
- saamise salgamatus
- saamistalong