AKIT
English Eesti

non-repudiation of knowledge

teadmise salgamistõrje; teadmise salgamatus

olemus
ISO/IEC 13888:
teenus, mis kaitseb
saadud sõnumi sisu teadmise väära eitamise eest