AKIT
English Eesti

non-repudiation of creation

loomise salgamistõrje; loomise salgamatus

olemus
ISO/IEC 13888:
teenus, mis on määratud kaitsma
sõnumisisu loomise väära eitamise eest,
st sisu loonud olemi vastutuse eitamise eest
=
service intended to protect against an entity's false denial of having created the content of a message or the message itself (i.e. being responsible for the content of a message or the message itself)

vt ka
- allikatalong
- saamise salgamatus
- saatmise salgamatus