AKIT
English Eesti

non-repudiation of creation

loomise salgamistõrje; loomise salgamatus

olemus
ISO/IEC 13888:
teenus kaitseks sõnumisisu loomise väära eitamise eest,
st sisu loonud olemi vastutuse eitamise eest