AKIT
English Eesti

non-repudiation of origin token

allikatalong

olemus
ISO/IEC 13888:
andmeüksus, mis
võimaldab vastuvõtjail tõendada
sõnumi allika salgamatust
=
data item which allows recipients to establish non-repudiation of origin for a message

vt ka
- loomise salgamatus