AKIT
English Eesti

non-repudiation of origin

allika salgamistõrje; allika salgamatus

olemus

ISO/IEC 13888, salgamistõrje:
teenus, mis on määratud kaitsma
sõnumisisu loomise ja saatmise
väära eitamise eest

ISO 11568, salgamatus:
omadus, mille puhul
sõnumi ja ta krüptograafilise kontrollväärtuse
(näiteks digitaalsignatuuri) lähetaja
ei saa hiljem eitada selle sõnumi lähetamist

vt ka
- allikatalong
- loomise salgamatus
- saatmise salgamatus