AKIT
English Eesti

non-repudiation of origin

allika salgamistõrje; allika salgamatus

olemus

ISO/IEC 13888, salgamistõrje:
teenus, mis on määratud kaitsma
sõnumisisu loomise ja saatmise
väära eitamise eest
=
service intended to protect against the sender's false denial of having created the content of a message and of having sent a message

ISO 11568, salgamatus:
omadus, mille puhul
sõnumi ja ta krüptograafilise kontrollväärtuse
(näiteks digitaalsignatuuri) lähetaja
ei saa hiljem eitada selle sõnumi lähetamist
=
property that the originator of a message and associated cryptographic check value (i.e., digital signature) is not able to subsequently deny, with an accepted level of credibility, having originated the message

vt ka
- allikatalong
- loomise salgamatus
- saatmise salgamatus