AKIT
English Eesti

repudiation

salgamine

olemus
mingi toimingu sooritamise (või sooritamata jätmise) või selles osalemise valelik eitamine

ITU-T X.1252: väide, millega toimingus osalenud olem eitab toimingus osalemist

ISO 7498, ISO/TR 18307, ISO/IEC 2382: väide, millega suhtluses osalenud olem eitab kogu suhtluses või selle osas osalemist

vt ka
- allika salgamatus
- allika salgamistõrje
- edastuse salgamatus
- edastuse salgamistõrje
- loomise salgamatus
- loomise salgamistõrje
- saamise salgamatus
- saamise salgamine
- saamise salgamistõrje
- saatenõude salgamatus
- saatenõude salgamistõrje
- saatmise salgamatus
- saatmise salgamistõrje
- salgamatus
- salgamatuse andmevahetus
- salgamatuse poliitika
- salgamatustalong
- salgamatusteave
- salgamistõrje
- salgamistõrjeteenuse taotleja
- teadmise salgamatus
- teadmise salgamistõrje
- vastuvõtu salgamatus
- vastuvõtu salgamine; saamise salgamine
- vastuvõtu salgamistõrje