AKIT
English Eesti

non-repudiation exchange

salgamatuse andmevahetus

olemus
ISO/IEC 13888:
üks või mitu salgamatusteabe järjestikku edastust
salgamistõrje eesmärgil