AKIT
English Eesti

non-repudiation of transport

edastuse salgamistõrje; edastuse salgamatus

olemus
ISO/IEC 13888:
teenus sõnumi lähetajale
asitõendi andmiseks selle kohta, et
väljastusorgan on edastanud sõnumi
kavatsetud vastuvõtjale
=
service intended to provide evidence for the message sender that a delivery authority has delivered a message to the intended recipient
Note 1 to entry: A non-repudiation of transport token is generated by the initial receiver except when the receiver is a recipient
.

vt ka
- edastustalong
- saatenõude salgamatus
- saatenõude salgamistõrje
- saamise salgamatus
- saamise salgamistõrje