AKIT
English Eesti

non-repudiation of transport

edastuse salgamistõrje; edastuse salgamatus

olemus
ISO/IEC 13888:
teenus sõnumi lähetajale asitõendi andmiseks
selle kohta, et väljastusorgan on edastanud sõnumi
kavatsetud vastuvõtjale

vt ka
- edastustalong
- saatenõude salgamatus
- saatenõude salgamistõrje
- saamise salgamatus
- saamise salgamistõrje