AKIT
English Eesti

digital evidence

digitaalne asitõend, digitõend

olemus
ISO/IEC 27037, 27042:
kahendkujul talletatav või edastatav teave või andmestik,
mis on analüüsiprotsessiga otsustatud uuringusse puutuvaks;
ei ole sama mis kohtulik digitõend või potentsiaalne digitõend

ISO/IEC 30121:
kahendkujul talletatav või edastatav teave või andmestik,
millele saab toetuda kui asitõendile

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_evidence

https://www.iacpcybercenter.org/officers/cyber-crime-investigations/common-electronic-devices-that-generate-digital-evidence/

http://www.forensicsciencesimplified.org/digital/DigitalEvidence.pdf

https://i-sight.com/resources/15-types-of-evidence-and-how-to-use-them-in-investigation/

https://digital-forensics.sans.org/blog/2009/09/12/best-practices-in-digital-evidence-collection

http://www.iacpcybercenter.org/wp-content/uploads/2015/04/digitalevidence-booklet-051215.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-86.pdf

http://www.digital-detective.net/digital-forensics-documents/ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199408.pdf

https://www.enisa.europa.eu/publications/electronic-evidence-a-basic-guide-for-first-responders/at_download/fullReport

https://rm.coe.int/c-proc-electronic-evidence-guide-2-1-en-june-2020-web2/16809ed4b4

põhjalikumalt
http://index-of.es/Varios-2/Digital%20Evidence%20and%20Computer%20Crime.pdf

vt ka
- digitaalkriminalistika
- digitõendikoopia
- digitõendispetsialist
- digitõendite esmakäsitleja
- intsidendikäsitlus
- kohtulik digitõend
- potentsiaalne digitõend