AKIT
English Eesti

potential digital evidence

potentsiaalne digitõend

olemus
ISO/IEC 27042, 27043:
edastatav teave või andmestik, mis
- on kahendkujul talletatav
- pole veel otsustatud
uurimisrelevantseks,
st digitõendiks
- võib saada relevantseks
kaasusespetsiifilise teabe ja
kohalike juhiste põhjal
=
information or data, stored, or transmitted in binary form which has not yet been determined, through the process of analysis, to be relevant to the investigation
Note 1 to entry: The process of analysis determines which of the potential digital evidence is digital evidence
Note 2 to entry: See also Figure 2.

https://www.iso.org/obp/graphics/std/iso_std_iso-iec_27042_ed-1_v1_en/fig_2.png

ülevaateid
https://medium.com/computer-forensics-lab/digital-evidence-assessment-how-is-done-3f564678016f

https://www.iacpcybercenter.org/investigators/digital-evidence/understanding-digital-evidence/

http://www.forensicsciencesimplified.org/digital/DigitalEvidence.pdf

https://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1289&context=adfsl&httpsredir=1&referer=

vt ka
- arvutikriminalistika
- kohtulik digitõend