AKIT
English Eesti

potential digital evidence

potentsiaalne digitõend

olemus
ISO/IEC 27042, 27043: kahendkujul talletatav või edastatav teave või andmestik, mida pole veel uuringu- ja analüüsiprotsessiga otsustatud uurimisrelevantseks, st digitõendiks:
- relevantsus otsustatakse kaasusespetsiifilise teabe ja kohalike juhiste põhjal

vt ka
- kohtulik digitõend