AKIT
English Eesti

failure notification policy

tõrketeatepoliitika

olemus
ISO/IEC 19086: poliitika, mis spetsifitseerib protsessid, millega pilvteenuse klient ja pilvteenusepartner saavad pilvteenusetarnijale teatada teenuse katkemisest ja millega pilvteenusetarnija saab neile teatada, et on toimunud katkestus

täpsustused
selles poliitikas võidakse määrata ka
- protsess ajakohastusteks pärast teenusekatkestusi
- teadete ja uuendite saajad
- maksimaalne aeg teenusekatkestuse avastamisest sellest teatamiseni
- maksimaalne aeg katkestusejärgsete ajakohastuste vahel
- ajakohastuste kirjelduse viis