AKIT
English Eesti

failure notification policy

tõrketeatepoliitika

näide
ISO/IEC 19086:
poliitika, mis spetsifitseerib protsessid,
millega pilvteenuse klient ja pilvteenusepartner
saavad pilvteenusetarnijale teatada
teenuse katkemisest ja
millega pilvteenusetarnija saab neile teatada,
et on toimunud katkestus
täpsustused
selles poliitikas võidakse määrata ka
- protsess ajakohastusteks pärast teenusekatkestusi
- teadete ja uuendite saajad
- maksimaalne aeg teenusekatkestuse avastamisest sellest teatamiseni
- maksimaalne aeg katkestusejärgsete ajakohastuste vahel
- ajakohastuste kirjelduse viis

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19086:-1:ed-1:v1:en