AKIT
English Eesti

politics

poliitika (2)

olemus
riigi või muu ala valitsemisega ja selleks võimu taotlemisega ning sotsiaalsete subjektide võimusuhetega seotud tegevusvaldkond, sealhulgas inimeste ja rühmade mõjutamise teooria ja praktika

ülevaateid
https://www.slideshare.net/brianbelen/what-is-politics-1699125

https://www.slideshare.net/cruzshermon/what-is-politics-28368752

https://www.macmillanihe.com/resources/sample-chapters/9780230363373_sample.pdf

https://london.ac.uk/sites/default/files/study-guides/ps2082-comparative-politics-study-guide.pdf