AKIT
English Eesti

policy decision point

poliitikavalvur

olemus
poliitikapõhise halduse süsteemi komponent, mis poliitikatäiturilt saadud kasutaja atribuutide kirjelduse põhjal otsustab, kas kasutajal on pääsuõigused

ISO/IEC 9594 jm: poliitikaotsuste tegemise koht