AKIT
English Eesti

policy decision point

poliitikavalvur

olemus
poliitikapõhise halduse
süsteemi komponent, mis
poliitikatäiturilt saadud
kasutajaatribuutide kirjelduse põhjal
otsustab, kas kasutajal on pääsuõigused

ISO/IEC 9594 jm:
poliitikaotsuste tegemise koht

vt ka
- pääsu reguleerimine
- pääsu reguleerimise poliitika