AKIT
English Eesti

policy enforcement point

poliitikatäitur

olemus
poliitikapõhise halduse komponent ressursipöördusi reguleeriva loogilise üksuse või serverprogrammis oleva koha kujul:
- kirjeldab kasutaja atribuute teistele olemitele süsteemis, sealhulgas poliitikavalvurile

ISO/IEC 9594 jm: poliitikaotsuste tegeliku jõustamise koht