AKIT
English Eesti

PIN code

PIN-kood

(PIN = personal identification number, "isikuidentifitseerimisnumber")

olemus
lühike ainult kümnendnumbritest koosnev parool mobiiltelefonides, rahandusasutuste süsteemides jm

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9564:-1:ed-4:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9564:-2:ed-3:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9564:-4:ed-1:v1:en